Mô tả sản phẩm

Chemtex ST-50 Chất giặt đều màu một bể cho thuốc nhuộm trực tiếp

Ngày Tên sản phẩm MSDS
06-04-2021 Chemtex ST-50 Chất giặt đều màu một bể cho thuốc nhuộm trực tiếp Tải về