Mô tả sản phẩm

Chemtex EHL

Enzyme cắt lông

 

Chemtex EHL là một loại Cellulase Enzyme có dạng lỏng, có khả năng cắt lông trên sợi tự nhiên, mang lại cảm giác trơn láng, không còn xơ bông trên bề mặt cho sản phẩm dệt, ngoài ra còn có tác dụng giảm trọng trên sợi Cotton và mang lại cảm giác mềm mại trên sản phẩm dệt , đây là một loại chất trợ có nhiều công năng.

 

I․Tính chất:

1.Ngoại quan          :         dạng lỏng màu nâu.

2.pH                        :         5±1 (dung dịch 1%).

3.Tính tan                :         dễ dàng tan trong nước lạnh.  

 

II․Đặc tính:

1.Thích hợp dùng cho sản phẩm dệt từ sợi OE, có tác dụng xử lý sạch hoàn toàn lông trên bề mặt vải, tạo ra cảm giác trơn láng, nâng cao giá trị của sản phẩm dệt.

2.Lông được xử lý sạch sẽ gia tăng hiệu quả tránh tạo thành xơ bông trên bề mặt vải.

3.Khi dùng ở lượng sử dụng từ 1.0 ~ 1.5% o.w.f trên sợi tự nhiên có thể đạt được hiệu quả giảm trọng 6 ~ 12% .

4.Sản phẩm dệt được xử lý qua Chemtex EHL sẽ có cảm giác mềm mại đặc thù, càng nâng cao giá trị của sản phẩm dệt.

 

III․Phương pháp sử dụng:

1.Có thể dùng xử lý cho vải sau nhuộm hoặc in bông.

2.Dùng cho sản phẩm may mặc trong máy WASH.

3.Cách sử dụng:

Chỉnh pH             :      4.5 ~ 5.5。

Chemtex EHL      :      0.5 ~ 1.5% o.w.f.

Dung tỉ                 :     1 : 10

                                 50 ~ 60oC ´ 45 ~ 60mins

 

Bao bì, bảo quản: Thùng nhựa 30kgs, tránh nhiệt độ cao, nắng chiếu trực tiếp vào sản phẩm, bảo quản nơi thoáng mát trong 03 tháng..

Ghi chú: Tài liệu chỉ để người sử dụng tham khảo, không được dùng vào mục đích cá nhân hoặc tranh tụng.

Ngày Tên sản phẩm MSDS
07-04-2021 Chemtex EHL Enzyme cắt lông Acid Tải về