Mô tả sản phẩm

 

Chemtex DP-105

Chất càng hoá phân tán

 

Chemtex DP-105 có nhiều tính chất khác biệt nhau như sau:

1.Có tác dụng ổn định H2O2 trong công đoạn tẩy trắng bằng khả năng thuần hoá các ion kim loại nặng (Sắt, Đồng), khả năng tương hợp tốt hơn so với chất phong toả ion kim loại EDTA.

2.Khả năng phân tán cực tốt, có thể tránh được hiện tượng các chất bẩn, kết tủa của chất hoạt động bề mặt lưu bám lại trên sợi, phát huy hiệu quả trong trường hợp gặp khó khăn trong việc thẩm thấu của vải sợi hoặc trong nhuộm cối. Vì vậy ngoài việc dùng làm chất ổn định H2O2 trong công đoạn tẩy trắng, còn có thể dùng làm chất giặt xả sau nhuộm rất tốt. Chemtex DP-105 đạt tiêu chuẩn DBA8 hoặc EAB (tiêu chuẩn y tế Châu Âu) có thể dùng để xử lý Cotton, băng gạc y tế.

3.Ổn định tốt trong môi trường có H2O2 .

 I. Tính chất:

Ngoại quan…………………. Chất lỏng không màu

Tính ion…………………….. Anionic

pH (dd 2%, to phòng)……….. 4 ~ 6

Thành phần rắn…………….. 30 ± 1

 

II.  Đặc tính:

1. So sánh với các chất càng hoá truyền thống

 

 

Chất càng hoá 

Chemtex DP-105

Hệ EDTA 

Hệ muối Acid Phospho

 Tính năng

 

 

 

 

Khả năng càng hoá

 

Yếu/Nhiều

Mạnh/Ít   

Yếu/Trung bình

Tính phân tán vô cơ

 

Mạnh

Không

Yếu

Tính ổn định

 

Tốt

Tốt

Kém

 Chịu ảnh hưởng bởi độ pH

 

Tốt

Kém

Trung bình

 Biến màu

 

Tốt

Kém

Kém


2. So sánh hiệu quả

Công đoạn

Hiệu quả

Thiết bị

 

Nâng cao ─┬─ Cảm quan mềm mại cho sợi

Ngăn ngừa

 

hiệu quả     ├─ Gia tăng độ thấm hút, thẩm thấu của sợi

Hiện tượng

Giặt

giặt và        ├─ Ngăn chất bẩn bám lại trên sợi

tích tụ trong

 Tẩy trắng

tẩy trắng     ├─ Ngăn ngừa hiện tượng sợi bị giòn hóa

Đường ống,

 

                   └─ Không gây tổn thương.

vách máy

 

 

ảnh hưởng

 

           

đến công

 

 

Đoạn nhuộm,

    Ngăn ngừa hiện tượng bám trở lại của cặn bẩn trong công đoạn giảm trọng (dùng kiềm)

 

Hoặc trên bộ phận trao đổi

 

                    Tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhuộm 

                    ┬─ Ngăn ngừa hiện tượng độ bền màu bị giảm sút                                                                                                 

nhiệt gây hao phí năng lượng.

 Nhuộm

                   ├─ Ngăn chặn hiện tượng biến vàng

                    └─ Nâng cao tính đều màu

 

 

Tạo điều kiện

thuận lợi cho

việc nhuộm    ─┬─Ngăn ngừa hiện tượng độ bền màu bị giảm sút                                        

 

 Giặt xả

                         ├─ Không ảnh hưởng đến ánh màu

 

 

                         └─ Giảm thiểu số lần giặt xả

 


3. Ít tạo bọt, chịu kiềm, nước cứng.

4. Tương hợp tốt với chất tăng trắng huỳnh quang hoặc các chất trợ khác (ngoại trừ các chất Cationic)

 

I.           Sử dụng:

(1) Công đoạn tẩy trắng (gián đoạn)                    (2) Công đoạn giặt (gián đoạn)

   NaOH.........................................2g/l                       NaOH.............……………..…...10g/l

   (35%) H2O2…..........................10g/l                      Chất giặt....………………khoảng 1g/l

   Na2SiO3......................................5g/l                      Chemtex DP-105….……..0.5~0.2g/l

   Chemtex DP-105………..0.3 ~ 1g/l                         

Nhiệt độ + thời gian = 80oC + 20 phút

(lượng sử dụng cao hơn đối với Cotton 100%)

 

(3) Tiền xử lý + tẩy trắng (gián đoạn)                     (4) Tẩy hồ+ tiền xử lý + tẩy trắng (gián đoạn)

   NaOH.....................................5g/l                             Chất tẩy hồ Oxy hoá….…...5 ~ 10g/l

   (35%) H2O2............................5g/l                            (35%) H2O2.................................5g/l

   Na2SiO3...................................5g/l                           NaOH....................00.............20 ~ 40g/l  

  Chất giặt....………....…khoảng 1g/l                           Na2SiO3................................5 ~ 10g/l

   Chemtex DP-105……..0.3~1g/l                             Chất giặt....……………..….10 ~ 20g/l

                                                                                     Chemtex DP-105………......10 ~ 20g/l

  Nhiệt độ + thời gian = 80oC + 20 phút

(5) Công đoạn nhuộm (thuốc nhuộm Vat)                 (6) Công đoạn nhuộm (thuốc nhuộm trực tiếp)

   thuốc nhuộm...................1% o.w.f.                              thuốc nhuộm...................1% o.w.f.

   Chất tẩy đường.......................4g/l                               Na2SO4................................. 20g/l

   NaOH......................................5g/l                              Chemtex DP-105…..................1g/l

   Chemtex DP-105…………1~2g/l

 

(7) Công đoạn nhuộm (thuốc nhuộm hoạt tính)            (8) Công đoạn giặt xả

   thuốc nhuộm...................1% o.w.f.                                  Chất giặt xả..........................1~ 2g/l

   Na2SO4..................................30g/l                                  NaOH.....................lượng thích hợp

   NaOH...................................15g/l                                   Chemtex DP-105.............0.5 ~ 1g/l

   Chemtex DP-105……………2g/l

Bao bì và bảo quản:

 Thùng nhựa 120kg, bảo quản nơi thoáng mát trong 06 tháng.

Ghi chú:

Tài liệu chỉ để người sử dụng tham khảo, không được dùng vào mục đích cá nhân hoặc tranh tụng.

Ngày Tên sản phẩm MSDS
07-04-2021 Chemtex DP-105 Chất càng hóa phân tán Tải về