Mô tả sản phẩm

Chemtex AN - 440

Chất đều màu cho Nylon, Len

 

Chemtex AN-440 là chất làm tăng tính đều màu trong nhuộm Len (Wool), Nylon (Polyamide Fiber) với thuốc nhuộm hệ Acid Levelling và Milling. Chemtex AN-440 còn có một phần tác dụng bóc màu.

 

Tính chất:

Ngoại quan................... Chất lỏng màu vàng nhạt.

Tính Ion....................... Cation yếu/Nonion.

pH................................ 8 ~ 9.

 

Đặc tính:

  1. Tính hoãn màu, di màu, đều màu cực tốt với thuốc nhuộm Acid hệ Levelling và Milling.
  2. Tính thẩm thấu cực ưu việt khi sử dụng với máy nhuộm Beam, Packing.
  3. Trong môi trường kiềm có thể sử dụng Chemtex AN-440 như chất bóc màu.

 

Cách dùng:

  1. Pha trộn đều Chemtex - 440 với thuốc nhuộm Acid trước khi cho vào máy nhuộm, lượng sử dụng 1 ~ 2 % (o.w.f.).
  2. Khi cần bóc màu sợi Len hoặc Nylon được nhuộm với thuốc nhuộm Acid hệ Levelling, có thể dùng :

- Chemtex AN-440           :         1.5 ~ 3 % (o.w.f.).

- Amoniac                         :         1 ~ 2g/L.

nhiệt độ                             :         80 ~ 98oC ´ 30 phút.

 

Bao bì, bảo quản:

Thùng nhựa PE 120Kg hoặc thùng sắt 200Kg. bảo quản nơi thoáng mát trong 06 tháng.

 

Ghi chú:

Tài liệu chỉ để người sử dụng tham khảo, không được dùng vào mục đích cá nhân hoặc tranh tụng.

Ngày Tên sản phẩm MSDS
06-04-2021 Chemtex AN-440 Chất đều màu cho thuốc nhuộm Acid Tải về