Mô tả sản phẩm

Chembleach LAS – 300

Chất thay thế tẩy đường cực mạnh

 

Chembleach LAS – 300 là loại bột màu trắng có công thức cấu tạo như sau:

 

                                                                  

Chembleach LAS – 300 là chất hoàn nguyên mạnh & kinh tế,dùng làm chất giặt trong hoàn nguyên (giặt xả) & chất hoàn nguyên với thuốc nhuộm (VAT) (Thuốc nhuộm hoàn nguyên) .

Lọai chất hoàn nguyên mới này nhanh chóng thay thế hoàn toàn chất tẩy đường vì hiệu quả cao hơn nhiều mà lại không có mùi khó chịu như chất tẩy đường .

Chembleach LAS – 300 có thể dùng phối hợp với xút (NaOH) hay Soda (Na2CO3) như cách sử dụng của chất tẩy đường thông thường. Chembleach LAS – 300 có khả năng hoàn nguyên cực cao vì nó chuyển thành chất hóa hợp Sulfunic Acid trong giặt kiềm .

 

Tính chất:

Thành phần……………Chất chuyển hóa của Sulfunic Acid

Ngọai quan…………….Dạng bột kết tinh hoặc bột màu trắng

PH……………………...4 ± 0.5 (ở dung dịch 2%)

Độ hòa tan……………..Tùy thuộc vào nhiệt độ mà có độ hòa tan khác nhau

                 g/1000cc

Nhiệt độ

0oC

10 oC

20 oC

25 oC

30 oC

40 oC

Chembleach LAS – 300

14.3

19.5

27.5

34.0

43.3

61

Nhiệt độ phân giải :  127 - 128oC

 

Đặc tính:

-         Chembleach LAS – 300 là chất hoàn nguyên mạnh & hiệu quả, cao gấp 6 – 7 lần so với chất tẩy đường thông thường.

-         Chembleach LAS – 300 phát huy hiệu quả cao nhất trong giặt kiềm hoặc ở nhiệt độ từ 70oC trở lên .

-         Chembleach LAS – 300 sau khi pha thành dung dịch ở nhiệt độ phòng có tính ổn định cực cao, trong vòng 6 giờ vẫn không mất đi khả năng hoàn nguyên .

-         Dung dịch Chembleach LAS – 300 không có mùi khó chịu .

-         Hoàn toàn không gặp khó khăn trong việc hòa tan Chembleach LAS – 300 .

-         Vì lượng sử dụng của Chembleach LAS – 300 ít hơn nhiều so với chất tẩy đường nên không gây ra vấn đề nước thải ô nhiễm .

 

Phạm vi ứng dụng:

1.  Chất giặt hoàn nguyên trong nhuộm Polyeste

2.  Chất bóc màu không làm tổn thương sợi

3.  Chất giặt hoàn nguyên trong in bông vải

4.  Chất tẩy máy

5.  Chất tẩy trắng trong nghành giấy

6.  Chất phối dung dịch nhũ hóa

7.  Chất tẩy trắng cho len

 

Ứng dụng thực tế:

(A)   Trong tẩy trắng hàng len:

Chembleach LAS – 300 dùng trong công đoạn tẩy trắng rất ổn định và gần như không gây tổn thương co rút sợi . Do có hiệu quả tẩy trắng đều nên cũng thích hợp trong tẩy trắng liên tục.

Đối với thuốc nhuộm Indanthren (như Blue BC hay Blue ESN v.v…) dùng chất hoàn nguyên Sodium Nitrete (NaNO2) hay dạng DTPA nên cho thêm lượng ít Cheambleach LAS – 300 để tránh hoàn nguyên quá độ gây nên biến màu .

(B)  Nhuộm ngấm:

Chembleach LAS-300                               0.3 – 1.5 g/l

NaOH (Xút)                                               6 – 40 g/l

Na2SO4 (Muối)                                         10 – 25 g/l

Nhiệt độ                                                     40 – 60oC

Thời gian                                                   20 – 60 phút

(C)  Giặt chất hoàn nguyên trong nhuộm phân tán:

Vì khả năng hoàn nguyên cao nên có thể loại bỏ phần màu mà chất tẩy đường không dễ dàng loại bỏ được . Dùng Chembleach LAS – 300 để giặt các màu đậm và tối sẽ tăng được độ bền màu .

1.Sử dụng trong nhuộm liên tục:

Chembleach LAS-300                       3 – 4 g/l

NaOH (Xút)                                      30 – 40 g/l

Nhiệt độ                                             102oC

Thời gian                                            30 – 60 giây

2.Sử dụng trong nhuộm ngấm :

Chembleach LAS-300                        0.2 – 0.4 g/l

NaOH (Xút)                                           2 – 4 g/l

Các chất họat động bề mặt                     1 – 2g/l

Nhiệt độ                                                90 – 100oC

Thời gian                                               20 – 30 phút

 3.Dùng bóc màu :

Do có nhiều loại thuốc nhuộm khác nhau nên trước khi xử lý xin làm thử nghiệm trước , công thức cơ bản như sau :

Chembleach LAS-300                     1 – 2% o.w.f.

NaOH (Xút)                                  1.5 – 3% o.w.f.

Nhiệt độ                                                      100oC

Thời gian                                          60 – 90 phút

Dùng Cheambleach LAS-300 để bóc màu vải Cotton nhuộm họat tính hay trực tiếp sẽ không làm tổn hại tới sợi Cotton như khi dùng chất tẩy đường. Vì vậy xin khuyến cáo : khi bóc màu vải Cotton chỉ nên dùng Cheambleach LAS-300 , tuyệt đối không nên dùng chất tẩy đường.

 4.Dùng tẩy máy :

Chembleach LAS-300                          1 – 2 g/l.

NaOH (Xút)                                           3 – 5 g/l.

Chất họat động bề mặt                          0.5 – 1 g/l (Chất nấu tẩy)                                  

Nhiệt độ                                                 120oC

Thời gian                                               15 – 30 phút

 

Bao bì và bảo quản:

Thùng giấy 50 Kg, bảo quản nơi thoáng mát, hạn sử dụng 06 tháng.

 

Ghi chú:

Tài liệu chỉ để người sử dụng tham khảo, không được dùng vào mục đích cá nhân hoặc tranh tụng.

Ngày Tên sản phẩm MSDS
07-04-2021 Chembleach LAS-300 Chất tẩy cực mạnh Tải về