Ngày Tên sản phẩm MSDS
21-09-2017 Chất giặt đều màu một bể cho thuốc nhuộm trực tiếp Tải về