Ngày Tên sản phẩm MSDS
21-09-2017 Chất cầm màu cho thuốc nhuộm hoạt tính và trực tiếp Tải về