Giới thiệu

Về Chúng Tôi
date 30-12-2020 - 09:37 PM

 CÔNG TY CHEMTEX (CHEMTEX ENTERPRISE INC) được thành lập vào năm 1980 tại thành phố Đài...

Quy Mô Nhà Xưởng
date 25-02-2021 - 12:01 PM