Giới thiệu

Về chúng tôi
date 22-08-2017 - 09:53 AM

 CÔNG TY CHEMTEX (CHEMTEX ENTERPRISE INC) được thành lập vào năm 1980 tại thành phố Đài...

Quy mô nhà xưởng
date 15-05-2017 - 02:20 PM

Đang cập nhật thông tin...